انتشار پست در کانال تلگرام

  در قسمت متنی، متنی که برای انتشار در نظر گرفته اید وارد کنید.

  همچنین می توانید از قسمت “متن های آماده”، از متنی که قبلا به این لیست اضافه کرده اید استفاده کنید.

  برای اضافه کردن عکس و ویدیو می توانید یکی از راه‌های زیر را انتخاب کنید:

  آپلود عکس از کامپیوتر

  استفاده از لینک

  استفاده از عکسهایی که قبلا به گالری اضافه کرده اید.

  دکمه شیشه ای: چنانچه می خواهید در انتهای پست تان در کانال تلگرام یک دکمه شیشه‌ای اضافه کنید با کلیک بر روی گزینه “دکمه شیشه‌ای” عنوان دکمه و لینک مورد نظر را وارد کنید.

  پیش نمایش: جهت مشاهده پست قبل از ارسال می توانید از گزینه پیش نمایش استفاده کنید.

  در قسمت زمان بندی و ارسال دو راه دارید:

  همین الان: با انتخاب این گزینه پست را جهت نمایش ارسال کنید.

  ارسال در آینده: با انتخاب این گزینه پست را جهت ارسال در آینده آماده می کنید. با انتخاب تاریخ از قسمت تقویم و ساعت مورد نظر، زمان مد نظرتان را تنظیم کنید.