انتشار و زمان بندی پست

    از قسمت انتشار پست در منو، می‌توانید به فضای انتشار و زمان‌بندی پست وارد شوید. در نظر داشته باشید اگر هنوز اکانتی به پنل خود اضافه نکرده‌اید. از قسمت اکانت‌ها، اکانت مورد نظر خود را اضافه کنید.