انتشار پست در اینستاگرامhk

پست اینستاگرام

در قسمت متنی، متنی که برای انتشار در نظر گرفته اید وارد کنید.

همچنین می توانید از قسمت “متن های آماده” متنی که قبلا به این لیست اضافه کرده اید استفاده کنید.

تصویر یا ویدیوی خود را آپلود کنید، موارد زیر را جهت آپلود عکس در نظر بگیرید:

اینستاگرام (پست)

 1. فرمت عکس باید jpg یا jpeg باشد.

 2. فرمت فیلم ها باید MP4 باشد.

 3. نسبت بندی‌های عکس باید بین 4:5 تا 1.91:1 باشد.

 4. عکس می‌تواند مربع باشد.

 5. طول عکس باید بین 320 تا 4032 پیکسل باشد.

 6. عرض عکس باید بین 566 تا 3024 پیکسل باشد.

 7. برای فرستادن آلبوم عکس باید توجه داشته باشید که عکس های فرستاده در یک جهت باشند.

سپس در قسمت زمان بندی و ارسال دو راه دارید:

همین الان: با انتخاب این گزینه پست را جهت نمایش ارسال کنید.

ارسال در آینده: با انتخاب این گزینه پست را جهت ارسال در آینده آماده می کنید. با انتخاب تاریخ از قسمت تقویم و ساعت مورد نظر زمان مورد نظرتان را تنظیم کنید.

اینستاگرام (استوری)

گزینه استوری را انتخاب نمایید، و عکس و ویدیوی مد نظرتان را بارگذاری کنید.

برای اضافه کردن عکس و ویدیو می‌توانید یکی از راه‌های زیر را انتخاب کنید:

آپلود عکس از کامپیوتر

استفاده از لینک

استفاده از عکسهایی که قبلا به گالری اضافه کرده‌اید.

آپلود عکس و فیلم مورد نظر موارد زیر را در نظر بگیرید:

 1. فرمت عکس ها باید jpg یا jpeg باشد.

 2. فرمت فیلم ها باید mp4 باشد.

 3. نسبت عکس باید 9:16 باشد

 4. طول فیلم باید از 30 ثانیه بیشتر نباشد.

در قسمت زمان بندی و ارسال دو راه دارید:

همین الان: با انتخاب این گزینه پست را جهت نمایش ارسال کنید.

ارسال در آینده: با انتخاب این گزینه پست را جهت ارسال در آینده آماده می کنید. با انتخاب تاریخ از قسمت تقویم و ساعت مورد نظر زمان مورد نظرتان را تنظیم کنید.