فهرست پست‌ها

  در این قسمت از پنل شما میتوانید از وضعیت پست های خود مطلع شوید:

  وضعیت:

  ارسال شده: پست شما با موفقیت ارسال شده است

  لغو شده: پست شما توسط شما لغو شده است، و پست شما ارسال نشده است.

  خطا
  ممکن است خطایی از سمت ما و یا شبکه‌های اجتماعی رخ داده باشد، و پست شما ارسال نشده است.
  عدم ارسال
  پست شما در این حالت ارسال نشده است.

  اکانت:
  در این قسمت می‌توانید ببینید پست ها برای چه اکانت هایی هستند.

  همچنین اگر پست در وضعیت “ارسال شده” شده باشد می توانید با کلیک روی مشاهده پست، پست را در بستر اصلی شبکه اجتماعی مشاهده کنید.

  تاریخ ایجاد / ایجاد کننده

  در این قسمت میتوانید ببینید چه کسی در چه تاریخی آن را ایجاد کرده است.

  تاریخ ارسال

  در این قسمت میتوانید ببینید پست در چه زمانی ارسال شده است.