تقویم

    در این قسمت می توانید مطالبی را که برای “ارسال در آینده” آماده کرده اید در یک فضا مشاهده کنید. همچنین می توانید مناسبت های مرتبط به ماه را ببینید و با کلیک روی آیکون ستاره، مناسبت ها را به تقویم خود اضافه کنید.

    همچنین ماه جاری را می‌توانید در دشبورد پنل کاربری خود هم مشاهده کنید.