اضافه کردن توییتر

    با توجه به اینکه توییتر در ایران فیلتر است، یکبار جهت اضافه کردن اکانت توییتر بایستی فیلتر شکن خود را روشن کنید، بعد از اتصال و وصل شدن اکانت توییتر، برای مدیریت اکانت خود نیاز به روشن بودن فیلتر شکن نخواهید داشت.

    سپس دکمه اتصال به توییتر را کلیک کنید.

    سپس برای وصل شدن اکانت توییتر به تگرولایز گزینه Authorize App را کلیک کنید.

    زمانی که تمامی مراحل انجام شود، شما پیام “وصل شد” را مشاهده می‌کنید. و می‌توانید از قسمت اکانت ها، اکانت توییتر متصل شده خود را مشاهده کنید.