اضافه کردن اینستاگرام

    با توجه به اینکه اینستاگرم API رسمی ارائه نمی کند، برای اتصال اکانت خود تنها یکبار پسورد اینستاگرام را وارد کنید. توجه داشته باشید تگرولایز تحت هیچ شرایطی پسورد شما را ذخیره نمیکند.

    لطفا جهت اتصال سریعتر اینستاگرام فیلتر شکن خود را خاموش کنید.

    اضافه کردن اینستاگرام به تگرولایز

    زمانی که میخواهید برای اولین بار اکانت اینستاگرام را متصل کنید two-factor authentication را از اکانت خود خاموش کنید.

    زمانی که تمامی مراحل تکمیل شود، شما پیام “وصل شد” را مشاهده میکنید. و میتوانید از قسمت اکانت ها، اکانت اینستاگرام متصل به تگرولایز را مشاهده کنید.