اضافه کردن اکانت جدید از داشبورد

    برای اتصال اکانت (شبکه‌های اجتماعی) وارد پنل کاربری تگرولایز خود شوید و از قسمت داشبورد اقدام کنید:

    اضافه کردن اکانت در تگرولایز