تکمیل/ ویرایش اطلاعات پروفایل

    با ورود به دشبورد و کلیک بر روی پروفایل میتوانید اطلاعات خود را تکمیل و یا ویرایش نمایید.
    گزینه‌ی ویرایش در کنار اسمی که هنگام ثبت نام وارد کرده اید وجود دارد.