ایجاد حساب کاربری

  برای داشتن یک حساب کاربری در تگرولایز می توانید از صفحه ثبت نام تگرولایز اقدام کنید.

  فیلدهای لازم برای ثبت نام شامل:

  نام، نام خانوادگی، ایمیل، شماره ی تلفن همراه، کلمه ی عبور

  تمامی این موارد جهت ایجاد حساب کاربری در تگرولایز الزامی هستند.

  چنانچه هیچ خطایی در ورودی اطلاعات شما رخ ندهد، ثبت نام شما انجام شده است. تبریک!

  ثبت نام در تگرولایز